SIEVIETE DRĪKST ATKLĀTIES VIENĪGI TIKTĀL, CIK SPĒJ SAVU NOSLĒPUMU VĒL VAIRĀK AKCENTĒT... 

0
O R N A T I

 .